پلاک جدید با شماره ۱۰ برای تهرانی‌ها صادر شد

با اتمام پلاک های ۹۹ در روز شنبه، پلیس راهور از روز گذشته کار شماره گذاری خودروها با پلاک ایران ۱۰ را در تهران آغاز کرد.

صدور پلاک ایران ۱۰ برای خودروهای تهرانی پس از اتمام فاز اول پلاک ملی خودرو آغاز شد.

پس از اینکه پلاک ملی خودروهای تهرانی شامل پلاک ایران ۱۱،۲۲،۳۳،۴۴،۵۵،۶۶،۷۷،۸۸ و ۹۹ به متقاضیان خودرو در پایتخت داده شد، پلیس راهور دو گزینه تغییر در شکل پلاک یا شماره گذاری جدید با عداد دارای صفر را پیش روی خود می دید.

سرانجا در سال ۹۳ تصمیم گرفته شد همزمان با اتمام پلاک ملی ایران ۹۹، برای تهران پلاک های ایران ۱۰،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰، و ۹۰ صادر شود.

 

کانال احساس خوب